Akcia -45 %na garážové brány.

Ochrana osobných údajov

 1. Subjekt: Jozef Urban ExcelDoor so sídlom Mechenice 108, 95146 Podhorany, ďalej ako „ExcelDoor“.
 2. Zber osobných údajov fyzických osôb je vykonaný pre potrebu objednania produktov, alebo ak sa fyzická osoba rozhodne požiadať o vyhotovenie ponuky, objednaniu tovaru a služieb, alebo iných úkonov, ku ktorým je v zmysle zákona potrebné doložiť osobné údaje zo strany kupujúceho alebo predajcu.
 3. Z poskytnutých osobných údajov, či už prostredníctvom kalkulačného formuláru na webovej stránke https://www.exceldoor.sk/kalkulacia alebo Facebook formuláru, sa od fyzických osôb uchovávajú nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 4. Vyhlásenie je formulované na základe legislatívy: Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a Všeobecným nariadením o ochrane údajov General Data Protection Regulation (GDPR) s platnosťou od 25. mája 2018.
 5. Uchovávanie osobných údajov je vykonávané po dobu dvoch rokov a vzťahuje sa na bod 2.
 6. Osobné údaje osôb nie sú poskytované ďalším tretím stranám – fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nemajú priamy dosah na vykonávanie podnikateľskej činnosti ExcelDoor a jej výkonu predmetu činnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté v rámci zainteresovaných strán, pre vykonávanie predmetu činnosti ExcelDoor alebo jej zákonných povinností ako právnickej osoby
 7. Uchovávanie údajov je výhradne v rámci Európskej únie, nie mimo nej.
 8. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje ExcelDoor, má právo na kópiu všetkých osobných údajov z databázy ExcelDoor.
 9. Každá fyzická osoba odovzdávajúca svoje osobné údaje ExcelDoor, má právo na podanie sťažnosti o ochrane jeho osobných údajov, v prípade porušenia platných nariadení v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 10. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje ExcelDoor, má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, na čo musí ExcelDoor reagovať v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 11. Každá fyzická, ktorá odovzdá osobné údaje ExcelDoor, automaticky vyjadruje súhlas so spracovaním všetkých svojich zadaných osobných údajov.